Bankhoiwittaya School ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถิติการเข้าชม

 
 

   กิจกรรมทั้งหมด >>>>>

   
  กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 2565  
  ------------------------------------ ------------------------------------  
   
  การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70  
  ------------------------------------ ------------------------------------  
   
  กิจกรรมวันเอดส์โลก กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ  
  ------------------------------------ ------------------------------------  
   
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565 ทัศนศึกษาดูงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์"  
  ------------------------------------ ------------------------------------  
   
  วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่อยวิทย ติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ------------------------------------------------------------------------  เรื่อง ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   >>> Open
 

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค. 2564   >>> Open

  เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019   >>> Open 

Sep-2023
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
  ปฏิทินดำเนินงาน
     >>  ปฏิทินงานประจำเดือน
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2561
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2562
     
  ดาวน์โหลด
     >>  คำสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
     >>  พรบ.คอมพิวเตอร์
     >>  คู่มือสำหรับประชาชน
     >>  หลักสูตรแกนกลาง
     >>  แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     >>   STEM (ยาดมสมุนไพร)
     >>   สเปย์กันยุง
     >>   Bakery
     >>   กระปุกออมสินกระดาษ
    

  
 
 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
หมู่ 8  ตำบลบ้านข่อย   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  036-785618   โทรสาร  :  036785618    www.bankhoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี