Bankhoiwittaya School ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถิติการเข้าชม

 


 

 ดูกิจกรรมทั้งหมด >>>>>

  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
---------------------------------------------------
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
---------------------------------------------------
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ในวัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย มีนักเรียนที่ให้ความสนใจลงสมัครเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน จำนวน 3 พรรค
---------------------------------------------------

  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยงานอนามัยโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการรณรงค์ถึงผลกระทบของบุหรี่ที่ส่งผลร้ายต่อ ร่างกาย และปลูกฝั่งให้นักเรียนห่างไกลจากบุหรี่การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
---------------------------------------------------
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นำโดยจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านข่อยวิทยา ในวัน อาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเด่น นักเรียนที่มีผลการเรียนพัฒนาดีเยี่ยม นักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียน
---------------------------------------------------
  เข้ารับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
---------------------------------------------------เรื่อง ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   >>> Open
 

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค. 2564   >>> Open

  เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019   >>> Open 

Sep-2022
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
  ปฏิทินดำเนินงาน
     >>  ปฏิทินงานประจำเดือน
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2561
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2562
     
  ดาวน์โหลด
     >>  คำสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
     >>  พรบ.คอมพิวเตอร์
     >>  คู่มือสำหรับประชาชน
     >>  หลักสูตรแกนกลาง
     >>  แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     >>   STEM (ยาดมสมุนไพร)
     >>   สเปย์กันยุง
     >>   Bakery
     >>   กระปุกออมสินกระดาษ
    

  
 
 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
หมู่ 8  ตำบลบ้านข่อย   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  036-785618   โทรสาร  :  036785618    www.bankhoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี