Bankhoiwittaya School ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถิติการเข้าชม

 

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

 

    9.2 การบริหารงาน

 

 

 

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

o11

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
     - คู่มืองานกิจการนักเรียน
     - คู่มืองานบุคลากร
     - คู่มือบริหารงบประมาณ
     - คู่มือบริหารงานทั่วไป
     - คู่มือบริหารงานวิชาการ

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     - การขอใบแทนเอกสารทางการเรียน
     - การเทียบโอนผลการเรียน
     - การย้ายเข้าเรียน
     - การย้ายออก
     - รับนักเรียน

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     - แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียน 65
     - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 65

o17

E-Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun-2023
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
  ปฏิทินดำเนินงาน
     >>  ปฏิทินงานประจำเดือน
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2561
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2562
     
  ดาวน์โหลด
     >>  คำสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
     >>  พรบ.คอมพิวเตอร์
     >>  คู่มือสำหรับประชาชน
     >>  หลักสูตรแกนกลาง
     >>  แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     >>   STEM (ยาดมสมุนไพร)
     >>   สเปย์กันยุง
     >>   Bakery
     >>   กระปุกออมสินกระดาษ
    

 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
หมู่ 8  ตำบลบ้านข่อย   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  036-785618   โทรสาร  :  036785618    www.bankhoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี