Bankhoiwittaya School ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถิติการเข้าชม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

 
 
   

9.4 การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

 

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
 

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

o27

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ
     - ว24 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
     - ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความาพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
     - ว26 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     - ว9 การได้รับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     - ว18 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา
     - ว627 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา สพฐ
     - นโยบายการบริหารงานบุคคล
     - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

 

 

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     - รายงานการพัฒนาบุคลากร
     - รายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun-2023
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
  ปฏิทินดำเนินงาน
     >>  ปฏิทินงานประจำเดือน
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2561
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2562
     
  ดาวน์โหลด
     >>  คำสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
     >>  พรบ.คอมพิวเตอร์
     >>  คู่มือสำหรับประชาชน
     >>  หลักสูตรแกนกลาง
     >>  แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     >>   STEM (ยาดมสมุนไพร)
     >>   สเปย์กันยุง
     >>   Bakery
     >>   กระปุกออมสินกระดาษ
    

 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
หมู่ 8  ตำบลบ้านข่อย   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  036-785618   โทรสาร  :  036785618    www.bankhoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี